April 2018

De data van deze evenementen liggen vast en vinden doorgang. U kunt u hier nog wel op inschrijven (uitgezonderd de evenementen voor besloten groepen). Ook als data overlappen gaan de evenementen door.

  • 7 april Avond/Nachtrit Zuid-Nederland Openbaar

  • 8 april Dagrit Zuid-Nederland Openbaar

  • 20 t/m 23 april Besloten Groep Frankrijk – Calais Roadbook

  • 20 t/m 24 april Besloten Groep Frankrijk – Calais Roadbook

  • 22 april Besloten Groep Frankrijk – Calais Roadbook