December 2018

De data van deze evenementen liggen vast en vinden doorgang. U kunt u hier nog wel op inschrijven (uitgezonderd de evenementen voor besloten groepen). Ook als data overlappen gaan de evenementen door.

  • 1 december Avond/Nachtrit Zuid-Nederland

  • 2 december Dagrit Zuid-Nederland

  • 30 november t/m 2 december Besloten Groep Frankrijk

  • 15 december Avond/Nachtrit Oost-Nederland

  • 16 december Dagrit Oost-Nederland