Juli 2018

De data van deze evenementen liggen vast en vinden doorgang. U kunt u hier nog wel op inschrijven (uitgezonderd de evenementen voor besloten groepen). Ook als data overlappen gaan de evenementen door.

  • 7 juli Avond/Nachtrit Zuid-Nederland

  • 8 juli Dagrit Zuid-Nederland

  • 21 juli Avond/Nachtrit Oost-Nederland

  • 22 juli Dagrit Oost-Nederland