November 2018

De data van deze evenementen liggen vast en vinden doorgang. U kunt u hier nog wel op inschrijven (uitgezonderd de evenementen voor besloten groepen). Ook als data overlappen gaan de evenementen door.

  • 3 november Avond/Nachtrit Zuid-Nederland

  • 4 november Dagrit Zuid-Nederland

  • 2 t/m 4 november Besloten Groep Frankrijk

  • 24 november Avond/Nachtrit Oost-Nederland

  • 25 november Dagrit Oost-Nederland