September 2018

De data van deze evenementen liggen vast en vinden doorgang. U kunt u hier nog wel op inschrijven (uitgezonderd de evenementen voor besloten groepen). Ook als data overlappen gaan de evenementen door.

  • 31 augustus t/m 2 september Besloten Groep Frankrijk

  • 1 september Avond/Nachtrit Zuid-Nederland

  • 2 september Dagrit Zuid-Nederland

  • 7 t/m 9 september D-DAY Roadbook OPENBAAR

  • 15 september Bedrijfsfeest Besloten Groep

  • 15 september Avond/Nachtrit Oost-Nederland

  • 16 september Dagrit Oost-Nederland